Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

Spanska: konjunktiv och indikativ

Tinka
Medlem

Offline

Registrerad: 2009-05-20
Inlägg: 61

Spanska: konjunktiv och indikativ

Jag har fastnat vid följande mening: "creo que la tierra es plana". Man använder indikativ av verbet ser i bisatsen. Men varför är det indikativ och inte konjunktiv? Jag tänker mig att indikativ utrycker fakta, något som är realistiskt, något som är sanning. Konjunktiv uttrycker istället orealistiska ting, något som är verklighetsfrämmande, osanningsenligt, oriktigt och tvivelaktigt.

I det här fallet påstår man att jorden är platt. Men det är den ju inte! Så då är det ju något som inte är realistiskt, sant eller verkligt, men ändå använder man indikativ. Varför?

 
Pistolero
Medlem

Offline

Registrerad: 2008-12-09
Inlägg: 633

Re: Spanska: konjunktiv och indikativ

Tinka skrev:

"creo que la tierra es plana".

Jag förstår hur du tänker men du tänker helt fel. Utifrån ditt resonemang skulle det innebära att man skulle behöva skriva denna mening med indikativ på den tiden då man verkligen trodde att jorden var platt och sedan övergå till konjunktiv när man insåg att jorden var rund. Och så är ju inte fallet, eftersom bisatsen kommer ha samma modus oavsett. Bisatsens modus grundar sig nämligen alltid på huvudsatsens trovärdighetsgrad oavsett om bisatsen uttrycker något sant eller falskt.

Det är alltså inte du som styr om en utsaga i bisatsen är trovärdig eller inte, utan det är alltid huvudsatsen som bestämmer det.

Huvudsatsen ”creo que” inleder bisatsen. När du har ett troende, då är det något som är sant, eftersom det är det du tror på. Ditt troende som du tror på är alltså något existerande. Den finns ju i din hjärna som du plockar ut och förmedlar i ord, det du tror och tänker, och därför existerar troendet och det du tror – som uttrycks i bisatsen – och är därför i indikativ.

Däremot om du har huvudsatsen ”no creo que”, så blir det konjunktiv; detta för att du inte har något troende. Om du inte har något troende, då är alltså troendet icke-existerande och därför något osäkert. Du besitter alltså inte troendet som beskrivs i bisatsen i din hjärna. =P Det är alltså motsatsen till ”creo que”.

Creo que la tierra es plana. = Jag tror att jorden är platt. (troendet om att jorden är platt existerar)
No creo que la tierra sea rendona. = Jag tror inte att jorden är/blir platt. (troendet om att jorden skulle vara/bli platt existerar inte)

Presens konjunktiv kan alltså uttrycka både presens (är platt), men även futurum (blir platt). En annan möjlig översättning av konjunktivet är ”skulle vara platt” (eller äldre svenska "vore") alternativt ”skulle bli platt” (eller äldre svenska "bleve") – vilket överensstämmer mer med spanskan då dessa former också är konjunktiv-form i svenskan.

Du kan även välja att negera bisatsen, istället för huvudsatsen:

Creo que la tierra no es plana. = Jag tror att jorden inte är platt. (troendet om att jorden inte är platt är existerande)
No creo que la tierra no sea plana. = Jag tror inte att jorden inte är/blir platt. (troendet om att jorden skulle vara/bli platt existerar inte)

Edit:

Samma sak förekommer med andra former av uttryck som till exempel:

Jag tänker (inte) att…
Peinso que + indikativ.
No pienso que + konjunktiv.

Det verkar (inte) {för mig} som att…
Me parece que + indikativ.
No me parece que + konjunktiv.

Jag anser (inte) att…
Opino que + indikativ.
No opino que + konjunktiv.

Jag antar (inte) att…
Supongo que + indikativ.
No supongo que + konjunktiv.

Det är (inte) riktigt att…
Es cierto que + indikativ.
No es cierto que + konjunktiv.

Det är (inte) sant att…
Es verdad(ero) que + indikativ.
No es verdad(ero) que + konjunktiv.

Det är (inte) uppenbart att…
Es obvio que + indikativ.
No es obvio que + konjunktiv.

Det är (inte) säkert att…
Es seguro que + indikativ.
No es seguro que + konjunktiv.

Det är (inte) uppenbart att…
Está claro que + indikaitv.
No está claro que + konjunktiv.

Om man dock använder negativ imperativ så används alltid indikativ:

¡No creas lo que dice él! = Tro inte på vad han säger!
¡No digas que fue un sueño! = Säg inte att det var en dröm!

Medan icke-imperativ följer bisatsen huvudsatsens osäkerhetsgrad:

No crees lo que diga él. = Du tror inte på vad han säger.
No dices que fuera/fuese un sueño. = Du säger inte att det var (skulle vara) en dröm.

Senast redigerat av Pistolero (2016-07-04 00:45)

 
Tinka
Medlem

Offline

Registrerad: 2009-05-20
Inlägg: 61

Re: Spanska: konjunktiv och indikativ

Tack så mycket Pistolero för hjälpen. Jag trodde hela tiden att det är bisatsens tvivelaktighet som styr moduset men jag var tydligen ute och cyklade.

Finns det fall där samma huvudsats kan uttrycka både indikativ och konjunktiv där valet ligger hos användaren att välja det modus som lämpar sig bäst, baserat på hur osäkert huvudsatsen är?

 
Pistolero
Medlem

Offline

Registrerad: 2008-12-09
Inlägg: 633

Re: Spanska: konjunktiv och indikativ

Tinka skrev:

Tack så mycket Pistolero för hjälpen. Jag trodde hela tiden att det är bisatsens tvivelaktighet som styr moduset men jag var tydligen ute och cyklade.

Finns det fall där samma huvudsats kan uttrycka både indikativ och konjunktiv där valet ligger hos användaren att välja det modus som lämpar sig bäst, baserat på hur osäkert huvudsatsen är?

Ja, det finns säkert huvudsatser som kan syfta på olika osäkerhetsgrader, vilket återspeglas i bisatsen genom rätt modus. Det finns inget direkt jag kan komma på så där på rak arm, mer än:

Esperé hasta que viniste. = Jag väntade tills du kom.
Esperaré hasta que hayas venido. = Jag kommer vänta tills du kommer.


Det första är ju förfluten form, det har inträffat, du hade kommit, dvs. kommandet är avslutad händelse och därför något reellt. Det existerar.

Det andra meningen utrycker något i futurum, och kommandet kommer att inträffa i framtiden – men det är ju inte säkert, eftersom det är något i futurum. Det är kanske så att det kommer inträffa, eller så kan det resultera i att du inte alls kommer, eftersom du fick förhinder. Det är alltså något osäkert och kräver konjunktiv.

Sen kom jag ju på att man i vissa fall, där huvudsatsen efterföljs av konjunktiv, är det inte alltid obligatoriskt att flöjt det. I stället kan man använda indikativ, om man ser huvudsatsen som något troligt.

No parece que es profesor. = Det ser inte ut att han är en lärare.
No parece que sea profesor. = Det verkar inte som om han skulle kunna vara en lärare.

Indikativ utrycker något reellt, alltså information som är verkligt. Han är verkligen inte en lärare.

Konjunktiv utrycker något tveksamt, dvs. att man inte är säker på sin sak. Han skulle lika väl kunna vara en lärare även om han inte ser ut som att han vore det.

Observera att huvudsatsens innebörd på svenska förändras, dvs. "Det verkar inte som om…" uttrycker något tveksamt, medan "det ser inte ut att…" utrycker något säkert eftersom man ser det fysiskt med ögat i realtid.

En annan form av distinktion är:

Lo bueno es que no tenemos que estudiar en verano. = Det som är bra är att vi inte behöver plugga under sommaren.
Lo bueno es que no tengamos que estudiar en verano. = Det som är bra är att vi inte behöver plugga under sommaren.
Lo bueno es no tener que estudiar en verano. = Det sköna är att inte behöva plugga under sommaren.

Indikativ används vid information som är nytt och konjunktiv för information som är känt sedan tidigare. Så om företeelsen "att studera under sommaren" är något nytt och främmande i sammanhanget, då används indikativ, medan om företeelsen är något känt sedan tidigare då används konjunktiv. I det här fallet är det kanske mer vanligt att använda konjunktiv, eftersom företeelsen är underförstådd att man inte pluggar under sommaren, eftersom man generellt inte har någon skola. Men det kan väl förekomma undantag beroende på utbildning. Man går kanske sommarskola, och får reda på att man inte behöver plugga – jaha, det var något nytt och oförväntat! Så där skulle indikativ passa utmärkt.

Annat exempel är:
(Me) temo que no queda nadie en la fiesta. = Jag är rädd att ingen stannar på festen.
(Me) temo que no quede nadie en la fiesta. = Jag är rädd att ingen stannar (el. kommer stanna) på festen.
Temo no tener suficiente dinero para la entrada. = Jag är rädd att inte ha tillräckligt med pengar för inträde.

Indikativ används efter "me temo quo" medan "temo que" används konjunktiv. Det reflexiva verbet temerse har en innebörd av "creer que" – man tror något som gör att man känner en fruktan över något. Det innebär att "no me temo que" inleder konjunktiv, på samma sätt som "no creer que".


Annan hårfin skillnad är:
No sabía que tenía tanta facilidad para las lenguas. = Jag viste inte att han/hon hade sådan talang för språk.
No sabía que tuviera tanta facilidad para las lenguas. = Jag viste inte att han/hon skulle ha sådan talang för språk.

Indikativ uttrycker här att talaren anser att bisatsen är realistiskt, att den är sann. Man har fått reda på informationen och tagit till sig den och bearbetat den och tror på den att den är sann. Man tror att han på riktigt har en talang, även om man inte har observerat det själv.

Konjunktiv uttrycker istället att bisatsen är icke realistiskt. Man är ignorant och tar inte till sig informationen som sann. Istället utgår man ifrån hypotetisk synvinkel: "att han skulle ha sådan talang" (vilket betyder inte att han har det, utan bara att han skulle kunna ha det men behöver inte ha det alls) istället för "att han har en sådan talang".

Listan på sådana skillnader kan göras lång, men jag har i alla fall tagit upp några av dem.

Senast redigerat av Pistolero (2016-07-05 13:48)

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |