Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

Aktionspotentialer.

ina
Medlem

Offline

Registrerad: 2009-04-06
Inlägg: 266

Aktionspotentialer.

Hej!

Undrar om någon har koll på det här med aktionspotentialer, sitter verkligen fast på det..? Har sökt information på olika ställen, men det står nästan exakt likadant beskrivet överallt, och jag får inte hjälp av min lärare.

Jag förstår det här med synapser och så, nervimpulsen färdas genom axonen ut till terminaler som släpper ifrån sig neurotransmitters som diffuserar till receptorer på det postsynaptic membranet vilket gör att jonkanalerna öppnas, och så flyttas joner genom membranet. Sen så står det i min bok att förändringen i membranpotential sprids i membranet, och "this local flow of electric current decays as it spreads and therefore does not spread very far".

Sen står det att "voltage-gated Na+ and K+ channels in the plasma membrane of the axon are responsible for action potentials"...
Hur kommer informationen från nervimpulsen från the postsynaptic membrane till axonens membran? Sen så står det också någonstans att  cellkroppen kan ta emot information från många olika nervimpulser, och lägga ihop dem och skapa en ny nervimpuls... Har inte själva cellkroppen något med impulsen att göra?

Mina frågor är alltså:

1) Hur kommer informationen/nervimpulsen från the postsynaptic membrane till axonens membran (alt hela vägen till axonens terminaler)?

2) Är cellkroppen inblandad i skapandet av en aktionspotential eller inte?

Vore jättetacksam för en förklaring!


One who asks a question is a fool for five minutes; one who does not ask a question remains a fool forever.
 
pimpas
Medlem

Offline

Registrerad: 2008-09-19
Inlägg: 527

Re: Aktionspotentialer.

1. En aktionspotential än en snabb förändring i membranpotentialen som färdas längs ett cellmembran. Med membranpotential menas laddningen från cellmembranets insida till dess utsida. Denna laddning beror på en specifik fördelning av joner extracellulärt och intracellulärt. Extracellulärt är till exempel koncentrationen av positivt laddade joner (främst Na+) hög, medan koncentrationen av positivt laddade joner intracellulärt är låg. Det gör att utsidan i regel är mer positivt laddad än insidan.

Anledningen till detta är att cellen har pumpar som upprätthåller denna elektrokemiska gradient över membranet. Den viktigaste av dessa pumpar är Na/K-pumpen. Denna pump pumpar ut tre natriumjoner och in två kaliumjoner. Båda dessa joner är positiva, och intracellulärt är därför kaliumonc. hög och extracellulärt natriumkonc hög.

Genom att neuronen genom selektiva jonkanaler kan styra permeabiliteten för specifika joner kan den också styra membranpotentialen. Normalt är kaliumjonkanaler öppna. Då finns det en kraft - den kemiska gradienten - som syftar till att dra ut kalium eftersom konc. av K är låg EC, och en kraft - den elektriska gradienten - som syftar till att hålla kvar K IC därför att insidan av cellen är negativt laddad och K är positivt laddad. Denna elektrokemiska balans kommer ge upphov till en viss membranspänning på ca. -80 mV.

Vid en synaps får transmittorsubstanserna Na-jonkanaler att öppna sig så att ett inflöde av Na sker. Eftersom natrium vill in i cellen - både genom elektrisk och kemisk kraft - kommer natriuminflödet bli kraftigt och därmed få membranspänningen att förändras snabbt. Membranspänningen kommer i någon millisekund att bli mycket mer positiv. Utspridda längs hela neuronets membran finns Na-jonkanaler som är spänningskönsliga. Det betyder att de öppnar sig när membranspänningen blir mer positiv. När synapsen gör membranspänningen mer positiv kommer därför intilliggande spänningskänsliga jonkanaler att öppna sig och tillåta ytterligare inflöde av natrium. Detta kommer i sin tur aktivera till dessa intilliggande jonkanaler att öppna sig. Enligt denna mekanism kommer natirum att flöda in i cellen och förändra membranspänningen i en fortlöpande process som följer hela membranet och axonen ut i axonterminalen.

2. Cellkroppen är normalt inblandad i bildandet av aktionspotentialen därför att den har trabekler (utskott) som står i synaptisk kontakt med andra neuroner. Dessa kan antingen stimulera eler inhibera att neuronen exciteras, det vill säga ger upphov till en aktionspotential i neuronets axon. Summan av all denna påverkan avgör om en aktionspotential äger rum eller ej. Man kallar början av en axon för en "axonhillock", därför att det är den del som avgör huruvida en aktinspotential ska äga rum eller ej.

Fråga om det är något du inte förstår.

 
ina
Medlem

Offline

Registrerad: 2009-04-06
Inlägg: 266

Re: Aktionspotentialer.

Tack så jättemycket för svaret!

Så det fungerar ungefär så här:

När the neruotransmitters når jonkanalerna på the postsynaptic membrane så sker en lokal förämndring i membranpotential. Denna förändring sprider sig längs med membranet på hela neuronen, då hela neuronens cellmembran (både dendriter, cellkropp och axon) består av jonkanaler.

Är det sedan så att typ vid stimulering av neuronen, så fortsätter förändringen i membranpotential vid the axon hillock, men vid inhibering, så stannar förändringen där? Eller varför säger man att aktionspotentialen skapas vid just the axon hillock?

Följdfrågor:

1) Så en aktionspotential är egentligen en massa förändringar i membranpotential som sprider sig..?

2) Är trabekler och dendriter samma sak? Vad är annars skillnaden?

3) Vad är det som stimulerar/inhiberar exciteringen av neuronen?


One who asks a question is a fool for five minutes; one who does not ask a question remains a fool forever.
 
pimpas
Medlem

Offline

Registrerad: 2008-09-19
Inlägg: 527

Re: Aktionspotentialer.

Jag menade egentligen dendriter, trabekler används vid andra sammanhang och jag blandade ihop begreppen :p

Det är så som du säger att hela neuronets plasmamembran har spänningskänsliga jonkanaler och har därför förmågan att vidarebefordra en aktionspotential.

Synapser som hämmar excitering av neuronen har postsynaptiskt jonkanaler som är selektiva för joner som då de går med sin elektrokemiska gradient motverkar att membranpotentialen förändras. Dessa sitter också ofta närmare neuronens soma (cellkropp) på dendriten än vad de exciterande synapserna gör. Genom att exempelvis vara selektiva för klorid (Cl-) tillåts ett inflöde klorid som tvärt emot Na+ gör insidan av membranet mer negativt. På så sätt kommer en aktionspotential som kanske förmedlas från en exciterande synaps längre ut på dendriten att ha svårare att vidareförmedlas till neuronens axon.

Tänk dig nu att neuronen har en massa dendriter som står i synaptisk kontakt med en mängd andra neuron som både hämmar och stimulerar till excitation. Det som avgör huruvida en aktionspotential kommer att löpa längs neuronens axon är det sammanlagda stimulit (excitationen/inhiberingen) i axonens början, i den del av cellen som kallas hillock.

En aktionspotential följer en allt-eller-inget-principen. Antingen är den eller så är den inte, det finns inga starkare eller svagare varianter.

1. Japp.
2. Dendriter var vad jag menade.
3. Antingen via synaptisk kontakt med andra celler, eller genom ytreceptorer. Dessa är i regel jonkanaler, som beroende på typ öppnar sig vid olika typer av stimuli (spänning, värme, kemiska ämnen, mekanisk stimuli, kyla mm) och ger upphov till en aktionspotential som vidarebefordras via spänningskänsliga jonkanaler.

Senast redigerat av pimpas (2010-02-04 12:30)

 
ina
Medlem

Offline

Registrerad: 2009-04-06
Inlägg: 266

Re: Aktionspotentialer.

Tack så jättejättemycket för hjälpen, pimpas! big_smile

Då tror jag att jag äntligen har förstått det här! smile


One who asks a question is a fool for five minutes; one who does not ask a question remains a fool forever.
 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |