Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

Översätta text

nellysem
Medlem

Offline

Registrerad: 2014-05-08
Inlägg: 255

Översätta text

Skulle någon vilja vara snäll och översätta det här stycket till mig? Behöver det till en artikel jag skriver nu och har då hittat den här källan som jag tycker är jättebra men som jag inte förstår ordagrant. SÅÅÅ tacksam för svar!

The manufacturing process for a biop- harmaceutical (defined as a biological medical product derived from cell cul- ture and fermentation) is quite complex. In some ways the easy bit was the major technological advance, achieved around 1980, when bacteria and yeast were bio- engineered with the genes that included the template for human insulin. The cell culture process then multiplies the
bacteria/yeast while the genes are turned on to produce the insulin precursor. As can be imagined this results in a biologi- cal soup containing the precursor either in biological packets, the cells them- selves, or the culture medium. From these the insulin must be extracted and purified to remove all the bacterial/yeast proteins and other biochemical mol- ecules, before being processed to derive the insulin from the precursor protein.
The cells produce many other proteins, some similar to insulin, making purifi- cation difficult. The precursor must be cleaved to produce insulin by chemical and enzymatic methods, and this will create new impurities. In some processes the insulin must be persuaded to fold to produce the correct 3-dimensional structure, and failure to do so produces further impurities. Even purification itself can produce some further trace impurities, as can handling insulin, a delicate molecule, after production and in storage.
All this is important because impure proteins may be recognized by the body as foreign, and stimulate the generation of antibodies. These occasionally cause allergic reactions, and the allergy can become generalized to attack the body's own insulin. Furthermore production of lots of antibodies can neutralize the effect of the insulin itself, which then loses efficacy. A new manufacturer of insulin, without a history of expertise in manufacturing it, therefore faces quite a barrier to getting a quality prod- uct to market.

Kanske lite för lång men behöver verkligen hjälp! smile))))

 
Eelluuxx
Medlem

Offline

Registrerad: 2015-03-01
Inlägg: 1125

Re: Översätta text

Biofarmaka tillverkas i en komplicerad process. På vissa sätt var de stora teknologiska framstegen under det tidiga åttiotalet den enkla biten. Bakterier och jäst (jäst är ju en bakterie?) kunde då tillverkas med gener som kodade för mänskligt insulin. Cellkulturen mångdubblar antalet bakterier/jäst medan generna är inställda på att tillverka det ämne som kommer att bli insulin (jag kallar det insulinprototyp). Detta resulterar i en biologisk soppa med denna insulinprototyp antingen i biologiska paket, cellerna själva, eller det medium kulturerna växer i. Insulinprototypen måste därför utvinnas och renas för att rensa bort alla bakterier och jästproteiner, samt för att rena bort andra biokemiska ämnen, innan man kan få ut det färdiga insulinet från den tidigare prototypvarianten. Cellerna producerar flertalet andra proteiner, vissa av dessa insulinliknande, vilket försvårar reningsprocessen. Insulinprototypen måste klyvas med kemiska och enzymbaserade metoder för att man ska få ut insulinet, vilket skapar nya föroreningar. I vissa processer måste insulinet bli styrt så att det viker sig på rätt sätt och producerar den rätta tredimensionella strukturen. Om man misslyckas med detta uppkommer ännu mer föroreningar. Till och med reningsprocessen kan orsaka fler föroreningar, och det kan även hanterande av insulin som är en väldigt ömtålig molekyl. Allt detta är viktigt eftersom kroppen kan anse att orena proteiner är inte är kroppsegna, och starta en antikroppsattack. Ibland orsakar detta allergiska reaktioner, som kan utvidgas till att även inkludera kroppseget insulin. Dessutom kan stora mängder antikroppar neutralisera insulinets effekt. En ny insulintillverkare, som saknar någon historia av att ha tillverkat insulin, står därför inför en tuff utmaning om de ska kunna få ut en produkt på marknaden.

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |