Meddelande

Du befinner dig just nu på en äldre version av Pluggakuten, gamla.pluggakuten.se. Nya Pluggakuten lanserades den 6 februari 2017 och du finner forumet på www.pluggakuten.se.

På gamla.pluggakuten.se kan du fortfarande läsa frågorna och svaren som ställts, men du kan inte skapa ett nytt konto eller nya trådar. Är du redan medlem kan du däremot fortfarande logga in och svara i befintliga trådar. Nya frågor och nytt konto skapar du på det nya forumet, välkommen dit!

[ÅK 7-9]labbrapport

tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

[ÅK 7-9]labbrapport

jag ska skriva en labbrapport
Skulle blanda dessa:
0,8 dl varmt vatten + 0,8 dl alun (motsvarar en burk ā 100g)
1 dl varmt vatten +  0,5 dl havssalt
1 dl varmt vatten + 2 dl druvsocker
och jag fick följande frågor:
1/ Ta reda på strukturen hos molekylerna i dina kristaller?
2/Kan du korrelera molekylstrukturen med utseendet på din kristaller ?
3/Vad finns det för bindningar mellan molekylerna i dina kristaller?
4/Leder 4/de mättade lösningarna ström? Vad tror du? Motivera ditt svar.


3/I NaCl och alun kristaller finns jonbindningar mellan molekyler, i druvsocker kristaller finns vätebindnigar
4/två första lösningar leder ström eftersom det en jonförening. när vi löser upp både alun och havssalt(NaCl) så blir det fria joner i lösningen som leder ström

 
Smaragdalena
Medlem

Offline

Registrerad: 2012-02-02
Inlägg: 14676

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

Svaren på frågorna 3 och 4 är riktiga.

Vad har du kommit fram till för svar på de båda första frågorna?

 
tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

jag har faktiskt inte kommit på nånting. 2 första är svåra

 
Smaragdalena
Medlem

Offline

Registrerad: 2012-02-02
Inlägg: 14676

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

1. Är ämnena  salter, eller består de av molekyler?

För att kunna svara på fråga 2 bör du göra labben och odla fram kristaller av de olika ämnena. (Fast även då tycker jag att det är en ganska svår fråga.)

 
tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

1/ kristaller består av molekyler.

 
Smaragdalena
Medlem

Offline

Registrerad: 2012-02-02
Inlägg: 14676

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

Två av de tre ämnena är salter. Saltkristaller består av joner, inte molekyler. (Joner är laddade partiklar, molekyler är alltid oladdade.

 
tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

frågan är -Vad finns det för bindnigar mellan molekylerna i dina kristaller ?

 
Smaragdalena
Medlem

Offline

Registrerad: 2012-02-02
Inlägg: 14676

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

Det har du redan svarat på. Inom molekylerna finns det kovalenta bindningar (= elektronparbindningar). Mellan molekylerna kan det finnas vätebindningar, dipol-dipolbindningar och van der Waalsbindnignar. Här har jag skrivit den med den starkaste först, och man behöver bara ta hänsyn till den starkaste av dem.

Men det är bara två av dina kristaller som är uppbyggda av molekyler. I salterna är det jonbindningar mellan de olika jonerna.

Senast redigerat av Smaragdalena (2016-09-30 17:14)

 
tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

Inledning
Ämnens löslighet i vatten beror av ämnets struktur och påverkas av faktorer som koncentration, temperatur m.m. Genom att lösa så mycket fast ämne som möjligt i vatten får man en mättad lösning. Eftersom koncentrationen i en mättad lösning är så hög ökar sannolikheten för att det skapas bindningar mellan det lösta ämnets molekyler - det bildas kristaller. Kristallernas struktur reflekterar hur atomer och bindningar i molekylerna är arrangerade. Vår hypotes är, saltet kommer att löser sig i vattnet. Efter några dagar kommer vattnet att avdunsta och bildas fasta kristaller.
Metod
Materiel och kemikalier

Utrusning
Bägare
Kemikalier
Alun (KAl(SO4)2ˇ12 H2O)
Salt (NaCl)
Socker (C6H12O6)
Vatten

Riskbedömning
Att labba med salt och glykos inte är riskfylld.
Att labba med Alun är måttlig riskfylld (Ren alun irriterar ögon, slemhinnor och hud vid direkt kontakt. Kan vara farligt vid förtäring. Eventuella rester av alunlösningen kan hällas ut i slasken)
Utförande
Vi har löst alun, salt och druvsocker i vatten (en i taget) enligt nedanstående recept:
0,8 dl varmt vatten + 0,8 dl alun (motsvarar en burk ā 100g)
1 dl varmt vatten + 0,5 dl havssalt
1 dl varmt vatten + 2 dl socker druvsocker
Efter att vi tillverkade lösningarna så rörde vi tills allt löste sig, sen värmde vi upp lösningarna, rört om kraftigt. Lösningarna blev mättad då så mycket som möjligt löst sig och det blir lite olöst ämne kvar på botten, sen filtrerade vi bort det som inte löstesig. Lät de mättade lösningarna svalna lite, förde sedan över varje lösning i vardera bägaren.
Resultaten
Vi fick kristaller i 3 fallen
Havssalt:
                           
  Kristaller                                                             Strukturen hos molekyler i             
                                                                               Kristalen.
_Kristaller som vi fick och molekylstrukturen, de fyrkantiga med räta vinklar
_Bindningarna som finns mellan molekylerna i kristaller är jonbindningar
_mättad lösning av NaCl(aq) leder ström eftersom det finns fria kloridjoner och natriumjoner.
Glykos:
                     
Kristaller.                                                            Strukturen hos molekyler i kristalen.
_kristaller som vi fick liknar inte på nått sätt molekylstrukturen, vi fick små klumpar.
_Bindningarna som finns mellan molekyler i kristallen är vätebindningar.
_ C6H12O6 löst i vatten leder inte ström eftersom det en molekylförening, för att strömmen skulle ledas måste det vara en jonförening.
Alun: KAl(SO4)2ˇ12H2O)

Kristaller
_jag vet inte om kristaller liknar molekylstruktur eftersom jag inte har hittat strukturen hos molekylerna
_bindningar som finns mellan molekyler i kristallen är jonbindningar.
_alun löst i leder ström leder ström eftersom fria joner i lösningen som kan leda ström.
Diskussion
Hypotes stämde eftersom salte löste sig i vatten (innan man löser saltet i vattnet så finns jonbindning i kristallen). Det som händer när man häller salt i vatten och saltkristallerna löser sig är att det uppstår bindningar mellan jonerna o vatten molekylerna. bindningen kallas jon-dipolbindningar. vattenmolekylerna vänder de negativt laddade ändarna mot positivt laddade joner, och de positivt laddade ändarna mot negativt laddade joner. Runt varje jon på detta sätt bildas lager av vattenmolekyler. Jonerna blir hydratiserade . Hydratiserade joner fördelas jämnt i vätskan. Och efter att vatten avdunstade så bildades kristaller.
Mitt resultat är inte tillförlitlig eftersom det många grejer som måste justeras.


Det finns många delar av laborationen som ska förbättras i framtida försök.
Felkällor
_ I lösningen av alun märkte jag redan från början att det började bildas kristaller, så jag borde ha spätt ut lösningen. Men jag gjorde inte det.
_jag borde ha sänkt ett snöre med gem i lösningar för att kristallerna skulle formas runt snöret med gemet, men jag gjorde inte det vilket orsakade att kristallerna blev utspridda i hela bägaren
_jag har inte varit noggrann med laborationen.

 
tommy7
Medlem

Offline

Registrerad: 2016-08-13
Inlägg: 27

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

jag har skickat mitt rapport

 
Smaragdalena
Medlem

Offline

Registrerad: 2012-02-02
Inlägg: 14676

Re: [ÅK 7-9]labbrapport

Lösklighet påverkas inte av koncentrationen - lösligheten är den största koncentration van kan få av ett visst ämne i t ex vatten vid en viss temperatur.

Du rör ihop begreppen molekyler och salter så att det inte går att förstå vad du försöker förmedla.

Orkar inte försöka förstå resten.

 


Sidfot

Powered by PunBB
© Copyright 2002–2005 Rickard Andersson

Powered by Mattecentrum
 |  Denna sida använder cookies |  Kontakta oss |  Feedback |