| Symboler | Exakta trigonometriska värden | Blandade formler | Derivator | Integraler | Gränsvärden | Komplexa tal | Trigonometri | Geometri |

Symbollista

Tabellen nedan visar några av de vanligaste matematiska symbolerna och deras betydelse

Symbol  Betydelse
\in Tillhör
\notin Tillhör ej
\subseteq Är delmängd av
\subset Är äkta delmängd av
\cup Union
\cap Snitt
> Större än
\geq Större än eller lika med
< Mindre än
\leq Mindre än eller lika med
Symbol  Betydelse
\ll Är mycket mindre än
= Är lika med
\neq Är ej lika med
\approx Är ungefär lika med
\gg Är mycket större än
|x| Absolutbeloppet av x
\Rightarrow Medför att
\Leftrightarrow Är ekvivalent med
\vee Eller
\wedge Och

Prefix

Prefix  Betydelse
exa (E) 10^{18}
peta (P) 10^{15}
tera (T) 10^{12}
giga (G) 10^{9}
mega (M) 10^{6}
kilo (k) 10^{3}
hekto (h) 10^{2}
deka (da) 10^{1}
Prefix  Betydelse
deci (d) 10^{-1}
centi (c) 10^{-2}
milli (m) 10^{-3}
mikro (μ) 10^{-6}
nano (n) 10^{-9}
piko (p) 10^{-12}
femto (f) 10^{-15}
atto (a) 10^{-18}

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |