| Symboler | Exakta trigonometriska värden | Blandade formler | Derivator | Integraler | Gränsvärden | Komplexa tal | Trigonometri | Geometri |

Geometri

FigurFormlerIllustration
Triangel Area = \frac{bh}{2} Triangel
Parallellogram Area = bh parallellogram
Parallelltrapets Area = \frac{h}{2}(a+b) Parallelltrapets
Cirkel Area = \pi r^2 = \frac{\pi d^2}{4}\\ Omkrets = 2\pi r = \pi d Cirkel
Cirkelsektor b = \underbrace{\frac{\alpha}{360}2\pi r}_{grader} = \underbrace{\alpha r}_{radianer}\\ Area = \frac{br}{2}= \underbrace{\frac{\alpha }{360}\pi r^2}_{grader} = \underbrace{\frac{\alpha r^2}{2}}_{radianer} Cirkelsektor
Cylinder Volym = \pi r^2 h \\ Mantelalrea = 2\pi rh Cylinder
Pyramid Volym = \frac{Bh}{3} pyramid
Kon Volym = \frac{\pi r^2 h}{3}\\ Mantelarea = \pi r s Kon
Sfär (klot) Area = 4\pi r^2 \\ Volym = \frac{4\pi r^3}{3} Sfär

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |