| Konstanter | SI enheter | Omvandlingsfaktorer | Mekanik | Ellära |

Mekanik formler

FormelAnmärkning
Likformig rörelse
v = v_0 + at Konstant acceleration
s = v_0 t + \frac{at^2}{2} Konstant acceleration
v=\frac{s}{t} Medelhastigheten
Cirkelrörelse
F_n = \frac{mv^2}{r} = \frac{4\pi^2 mr}{T^2}
\omega = \frac{2\pi }{T} = 2\pi f
Harmonisk svängningsrörelse
\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}
T= 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}
T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} Matematisk pendel vid små utslag
Konisk pendel
T = 2\pi \sqrt{\frac{l \hspace{1} \cos \hspace{1} \alpha}{g}}
Effekt och energi
E= F_s \cdot s Arbete
E_k = \frac{mv^2}{2} Rörelseenergi
E_p = mgh Potentiell energi i ett (homogent) tyngdkraftfält
E_p = -G\frac{m_1m_2}{r} Potentiell energi vid gravitation
P = F_s \cdot v = \frac{E}{t} Effekt
Densitet och tryck
\rho = \frac{m}{V} Densitet
p = \frac{F}{A} Tryckets medelvärde då tryckkraften F verkar på en yta med arean A
p = \rho gh Vätsketryck på djupet h
Impuls och rörelsemängs
I = F \Delta t = mv - mv_0 Impulslagen
mv_0 + m'v_0' = mv + m'v' Rörelsemängdslagen
Gravitation
F = G\frac{m_1m_2}{r^2}
Kraftekvationen
F = ma = \frac{d(mv)}{dt}

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |