| Konstanter | SI enheter | Omvandlingsfaktorer | Mekanik | Ellära |

Värdet på ett par viktiga konstanter

NamnVärde
Atommassenheten 1u = 1,66057\cdot 10^{-27} kg
Elektronens massa m_e = 9,1095\cdot 10^{-31} kg
Protonens massa m_p = 1,6726 \cdot 10^{-27} kg
Neutronens massa m_n = 1,6750 \cdot 10^{-27} kg
Elementarladdning e = 1,6022 \cdot 10^{-19} C
Elektriska konstanten \varepsilon_0 \approx 8,854 \cdot 10^{-12} CV^{-1}m^{-1}
Faradays konstant F = 9,6485 \cdot 10^4 C\cdot mol^{-1}
Absoluta nollpunkten -273,15^{\circ}C
Ljushastigheten i vakuum c = 2,997925 \cdot 10^8 m/s
Plancks konstant h = 6,6262 \cdot 10^{-34} Js
Avogadros konstant N_A = 6,022 \cdot 10^{23} mol^{-1}
Allmänna gaskonstanten R = 8,314 J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}
Gravitationskonstanten G = 6,67259 \cdot 10^{-11}Nm^2kg^{-2}

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |