| Konstanter | SI enheter | Omvandlingsfaktorer | Mekanik | Ellära |

Ellära

FormelAnmärkning
Elektrisk fältstyrka
E = \frac{F}{Q}
E = \frac{U}{d} Homogent fält
E = k\frac{Q}{r^2}\\ k =\frac{1}{4 \pi \varepsilon_0} \approx 8,99\cdot 10^9 Nm^2C^{-2}
Spänning
U = \frac{E}{Q}
Ström
I = \frac{Q}{t}
Kapacitans och kapacitivitet
C = \frac{Q}{U}
E = \frac{1}{2}QU Energi hos en kondensator
C = C_1+C_2+... Parallellkopplade kondensatorer
\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}+... Seriekopplade kondensatorer
C = \varepsilon \frac{A}{d}
Resistans och resistivitet
R = \frac{U}{I}
R = \varrho \frac{A}{d}
R = R_1+R_2+... Seriekopplade resistorer
\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}+... Parallellkopplade resistorer
Effekt och energi
P = RI^2 Effekt
E = RI^2t Energi
Ohms lagar
U=RI Ohms lag I
E = R_{i}I + R_yI Ohms lag II
Kirchhoffs lagar
I: Summan av de strömmar som flyter till en grenpunkt är lika med summan av de strömmar som flyter från grenpunkten.
II: Summan av alla potentialändringar i en sluten krets är noll.

Powered by Mattecentrum
 |  Inställningar för cookies |  Kontakta oss |  Feedback |